Problem med tidig utlösning?

Tidig utlösning är ett sexuellt problem som påverkar män i alla åldrar runt om i världen, man uppskattar att ungefär 30% av alla svenska män lider av problemet. Tidig utlösning diagnostiseras oftast när utlösning konsekvent sker inom två minuter från det att du är sexuellt stimulerad. Problemet skapar inte sällan en känsla av pinsamhet och får männen i fråga att undvika samlag och behandling. Det rekommenderas dock att söka hjälp om problemet uppstår ofta.

Behandlingar av tidig utlösning
Fram tills väldigt nyligen fanns det inga receptbelagda läkemedel tillgängliga för att behandla tidig utlösning. Män som söker behandling behöver genomgå någon form av konsultation för att identifiera eventuella orsaker. En vanlig behandling som du kan göra själv är ”start-och-stopp” som innebär att du tillfredsställer dig själv, eller med hjälp av din partner, och när du närmar dig klimax, stoppar du och avvaktar tills du känner att du inte är lika nära längre, detta upprepas ett antal gånger. En del män har testat behandling med krämer som gör dig mindre känslig, nackdelen med dessa krämer är att de också tar bort en del av njutningen av sex. Under de senaste åren har det tagits fram ett receptbelagt läkemedel, kallat Priligy, som är kliniskt bevisat att förlänga tiden innan utlösning med minst 300%.

Hur Priligy fungerar
Priligy innehåller den aktiva ingrediensen dapoxetin, som är en Selektiv Seratonin Återupptagningshämmare (SSRI). Seratonin är en viktig signalsubstans som är ansvarig för att transportera meddelande mellan nervceller. Om denna kommunikation störs kan problem uppstå, såsom depression, och i detta fallet tidig utlösning. Störningen kan uppstå beroende på att seratonin återabsorberas av nervcellerna för snabbt. SRRI läkemedel såsom Priligy arbetar för att hindra detta från att inträffa. Detta betyder att kommunikationen mellan cellerna kan fortsätta normalt och du har mer kontroll över dina impulser, inklusive de sexuella.

Biverkningar i samband med Priligy
Även om Priligy är ansett som ett säkert läkemedel finns det en viss risk för biverkningar, du bör ha i åtanke att de flesta receptbelagda läkemedel har en liten risk att orsaka biverkningar. För Priligy kan biverkningar vara huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter, illamående och ängslighet. Om du upplever någon av dessa biverkningar kommer de troligen vara temporära och milda. Väldigt ovanliga biverkningar kan vara synnedsättning och högt blodtryck. Du bör kontakta din doktor om du är orolig över någon av biverkningarna du eventuellt skulle uppleva.

Läs mer om Priligy hos Healthexpress.se